שמירת תאריך האירוע ביומן

שמירת תאריך האירוע ביומן